Nemendaverndarráð starfar eftir reglugerð frá menntamálaráðuneytinu. Hlutverk nemendaverndarráðs er að samræma skipulag og framkvæmd þjónustu við nemendur varðandi skólaheilsugæslu, náms- og starfsráðgjöf, sérfræðiþjónustu og vera skólastjóra til aðstoðar um framkvæmd um sérstaka aðstoð við nemendur. Samstarfið getur verið bæði vegnaeinstakra nemenda og forvarnarstarfs.

Skipan nemendaverndarráðs; skólastjóri, deildarstjóri nemendaþjónustu, fulltrúi skólaheilsugæslu og fulltrúi sérfræðiþjónustu sveitarfélags. Einnig geta fulltrúar frá félagsþjónustu sveitarfélags og barnaverndaryfirvöldum tekið þátt í starfi nemendaverndarráðs þegar tilefni er til.

Nemendaverndarráð fundar reglulega á starfstíma skólans og fundar þegar þurfa þykir og ef a.m.k. tveir fulltrúar í ráðinu óska þess. Fundir ráðsins eru færðir til bókar og er farið með öll mál sem nemendaverndarráð fjallar um sem trúnaðarmál.

Í ráðinu sitja:

Anna Margrét Tómasdóttir, skólastjóri.

Andrea Björnsdóttir, deildarstjóri nemendaþjónustu. 

Erla Björk Sveinbjörnsdóttir, ráðgjafi hjá Ásgarði.

Halldóra Jónsdóttir, skólahjúkrunarfræðingur.

Soffia G. Guðmundsdóttir, félagsmálafulltrúi.